ป้ายคำ : ประมวลภาพปี ๒๕๕๓

คลังภาพ

งานทอดกฐินสามัคคี พิธียกฉัตร ยกช่อฟ้า วัดถ้ำพระบำเพ็ญบุญ ๒๕๕๓