ปกิณกธรรม

เราอย่าเอาใจไปไว้กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย

เราอย่าเอาใจไปไว้กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ทำใจให้สบาย ทำใจให้มีความสุข

คนเราถ้าเอาไว้กับความแก่ มันก็มีความทุกข์

เอาไว้กับความเจ็บ มันก็มีความทุกข์

เอาไว้กับความตาย มันก็เป็นทุกข์

เอาไว้กับความพลัดพราก มันก็เป็นทุกข์

ไม่ต้องเอาไว้เนอะ พยายามให้มีความสุข

หมายถึงว่าไม่ต้องมีความทุกข์อะไรอย่างนี้นะ อันนี้มันเป็นสภาวธรรม ให้ใจดีให้ใจสบาย ใจว่าง ใจจะได้สัมผัสกับพระนิพพานได้เนอะ

คนเราน่ะส่วนใหญ่เอาใจไว้กับความแก่ ความเจ็บ ความตาย ไว้กับลูกกับหลาน ไว้กับสิ่งต่างๆ มันไม่แยกกัน . . . มันต้องแยกกันออก

ทำใจให้สบายที่สุดในโลก ปล่อยวางทุกอย่างในโลกนะ

อย่าเอาใจไว้กับความแก่ ความเจ็บ ความตายความพลัดพราก เพราะว่าไม่มีใครแก่ ไม่มีใครเจ็บ ไม่มีใครตายหรอก

อันนี้มันเป็นสภาวธรรม มันเป็นดิน เป็นน้ำ เป็นลม เป็นไฟ ให้มีความสุข ถ้าเค้าจะตายก็ให้เค้าตาย ถ้าเค้าจะอยู่ว่าให้เค้าอยู่ . . . ช่างหัวมัน ถือว่าชาตินี้มาบำเพ็ญบารมี มาสร้างมรรคผล มาสร้างพระนิพพาน

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วันจันทร์ที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น