ปกิณกธรรม

เราต้องพัฒนาใจของเรา – หลวงพ่อกัณหา

ทุกคนที่บวชมาเพื่อเอาพระนิพพานอย่างเดียว สวรรค์ก็ไม่ต้องเอา พรหมโลกก็ไม่ต้องเอา

ถ้าเค้าเอาสวรรค์เค้าต้องเวียนว่ายตายเกิด สวรรค์ก็มีอยู่มีกินมีใช้ เหลือกินเหลือใช้

คนเราจะมาเพลิดเพลินอยู่กับการอยู่การกินอย่างนี้มันไม่ได้ . . . เห็นด้วยมั้ยวันนี้เราก็เผาไปคนหนึ่ง

คนเราในตัวเรามีสองอย่าง มีร่างกายกับมีใจ ร่างกายนั้นถึงเราจะให้มันอยู่ดีกินดี สะดวกสบาย มันก็ต้องแก่เจ็บตาย เราต้องพัฒนาใจของเรา ถ้าเรามาหลงอยู่ในเรื่องอยู่เรื่องกิน สบายร่างกาย เค้าเรียกว่ายังไม่ฉลาด เราต้องพัฒนาใจของเรา ทุกคนน่ะทำได้ปฏิบัติได้ มันต้องมีเจตนามีเป้าหมายคือพระนิพพาน

อย่างเราบวชมาเอาพระนิพพาน ถ้าเราอยู่อย่างประชาชนเค้ารักษาศีล ๕ ร่างกายเค้าสบายดี แต่ว่าใจไม่สบาย ยังมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเยอะ ในชีวิตประจำวันเราก็เห็นเทวทูตอย่างนี้แหละ ความแก่ ความเจ็บ ความตาย เราต้องมีปัญญา

อย่างประเทศเกาหลีเค้าอยู่ดีกินสบาย สะดวกกว่าประเทศไทยอีก แต่มันสบายอยู่นะ แต่ว่าใจของเรายังไม่สบายนะ เราต้องมาพัฒนาใจของเราเพื่อที่จะไปช่วยเหลือคนประเทศเรา

คนเราต้องรู้จักใจตัวเองนะ รู้จักอารมณ์ตัวเอง อารมณ์นี่มันอาศัยผัสสะ อาศัยอากาศร้อน อากาศหนาว มันเกิดอารมณ์ ประเทศไทยนี่ดี ประเทศไทยประชาชนเสื่อมใสในพระพุทธศาสนาเยอะ พระนี่ถ้าปฏิบัติดีๆ นี่ประชาชนจะเคารพนับถือเยอะ อาหารก็เยอะ อะไรก็เยอะ ถ้าปฏิบัติดีๆ เกาหลีปฏิบัติดีๆ ก็เหมือนกัน

มหายานน่ะ ระเบียบระดับพื้นฐานดี ประชาชนระเบียบพื้นฐานดี แต่เราต้องพัฒนาเข้าถึงใจ เข้าถึงความเป็นพระ ต้องตั้งใจเนาะ ถ้าไม่ตั้งใจไม่ได้นะ

นี่แหละอ้วนๆ อย่างนี้ไม่ดีนะ ถ้าอ้วนอย่างนี้หลวงตามหาบัว หลวงพ่อทุยด่าใหญ่เลย

พระที่ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์เค้ายังไม่ให้อ้วน มันไม่ถูกน่ะอ้วนน่ะ ยังไม่ได้เป็นพระอรหันต์น่ะ

ยังไม่รวยไปเป็นเถ้าแก่น่ะ พระที่อ้วนๆ เค้าเรียกว่าเป็นพระนายทุน พระนายทุน คือเอาทุนกินให้มากๆ ไว้ก่อน ไม่เป็นไรมาปฏิบัติผอมก็ช่างหัวมัน

อย่างหลวงพ่อตั้งแต่สองสามพรรษาสี่พรรษาน่ะ ผอมจนจะเกือบล้มล่ะ เพราะว่าต้องทำความเพียรมาก แถมยังอดนอน สารพัดอย่าง ต้องเน้นเรื่องพระนิพพานอย่างเดียว นี่แหละพวกนี้ต้องเน้นพระนิพพานอย่างเดียวพระที่นั่งอยู่หน้าหลวงพ่อเนี้ยะ เพราะว่าพระนี่ ถ้าเราไปจมอยู่ในความสุขในเรื่องร่างกาย บวชหลายชาติก็ไม่ได้บรรลุหรอก…เห็นด้วยมั้ย ต้องเน้นเรื่องใจ พระพุทธเจ้าน่ะฉันอาหารก็วันละครั้ง รองเท้าก็ไม่ใส่ ร่มก็ไม่กาง อยู่ตามโคนไม้น่ะ แต่มีความสุขที่สุดกว่าใครในโลก เพราะใจของท่านแยกออกจากกามคุณ แยกจากความสุขทางร่างกาย มันต้องพากันสู้นะ เดี๋ยวหลายปีก็ปัญญาไม่เกิดน่ะ

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ค่ำวันศุกร์ที่ ๒๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ (หลวงพ่อเมตตาให้โอวาทคณะสงฆ์ที่จะออกธุดงค์)

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น