ปกิณกธรรม

หายใจเข้าให้มีความสุข หายใจออกให้สบาย

ถ้าเราไม่ตามพระพุทธเจ้า ไม่ตามในหลวงเราก็ต้องคางเหลืองแน่…เห็นด้วยมั้ย

ชีวิตของเรานี่น่ะ ตื่นขึ้นมาต้องเอาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ออกมาใช้ ความขยัน ความอดทน ความรับผิดชอบ ระดมเอามาใช้ ใหม่ๆ มันก็เครียดนะ เหมือนเรียนหนังสือใหม่ๆ ก็เครียด…ใช่มั้ย นานๆ ไปก็เข้าใจ

พยายามหายใจเข้าให้มีความสุขเพื่อเอาออกซิเจนเข้าร่างกาย หายใจออกสบาย การทำอย่างนี้เราทำในอิริยาบถธรรมดา เราเดินไปก็ทำอย่างนี้ได้

สมาธิพอที่จะเสริมพลัง เสริมแรงให้เข้าทาง เป็นสมาธิพักผ่อนสมอง พักผ่อนสมองเหมือนกับรถยนต์ที่เราใช้ทั้งวัน เครื่องยนต์ใช้ทั้งวัน เราก็พักเครื่องพักผ่อนสมอง

หายใจเข้าให้มีความสุข หายใจออกให้สบาย เดี๋ยวนานๆ ไปลมก็จะละเอียดเอง โยมอย่าไปอยากให้มันสงบ

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

วันศุกร์ที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น