ปกิณกธรรม

หายใจเข้าให้สบาย หายใจออกให้สบาย

เรานั่งสมาธิเค้าเรียกว่า เราพักผ่อนสมอง

สมองเราก็คือเครื่องจักรเครื่องยนต์ เหมือนรถยนต์

เราต้องพัก เพราะมันมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเยอะ มันต้องพักผ่อน…ใช่มั้ย มันจะระเบิดอยู่แล้ว พักผ่อนสมอง พักผ่อนความโลภ ความโกรธ ความหลง พักผ่อนให้สบาย

เราสมาทานพักผ่อนสมอง หายใจเข้าก็ให้สบาย หายใจออกให้สบาย เราทำอย่างนี้เดี๋ยวมันเกิดปิติ เกิดสุข เกิดเอกัคคตา อย่าไปวุ่นวายมัน คนไม่ตาย ขันธ์ทั้ง ๕ มันแสดงอาการเฉยๆ …ใช่มั้ย

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ค่ำวันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น