ปกิณกธรรม

ร่างกายนี้เราเอามาใช้งานเหมือนรถยนต์เฉยๆ – หลวงพ่อกัณหา

ร่างกายนี้เราเอามาใช้งานเหมือนรถยนต์เฉยๆ แต่ใจของเรานี้ก็เปรียบเสมือนเจ้าของรถยนต์ เราต้องรู้จักนะ ต้องแยกออกจากกัน ถ้าเรารู้จักอย่างนี้น่ะ ปล่อยวางได้เนาะ

เราเป็นลูกของพระพุทธเจ้า เราเป็นลูกของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดชมหาราช ทำใจให้สบายให้มีความสุข เกิดมาชาตินี้ทำแต่ความดีเนาะ

ทุกคนก็ต้องแก่ ต้องเจ็บ ต้องตายอย่างนี้เหมือนกันทุกคนน่ะ พระพุทธเจ้าก็เหมือนกัน พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวก็เหมือนกัน หลวงพ่อกัณหาก็เหมือนกัน

ทุกคนต้องเกิด แก่ เจ็บ ตายอย่างนี้ เพราะว่ามันเป็นสภาวธรรม มันเป็นธรรมชาติ เป็นเหมือนรถยนต์ เราใช้นานมันก็ต้องผุพัง หมดอายุขัย ให้ทำใจให้สบายให้มีความสุข

ถ้ามันจะหมดลมหายใจก็ช่างหัวมัน ไม่หมดก็สร้างบารมีต่ออย่างนี้เนาะ โอเคเนาะ ดีแล้ววันนี้ก็ถือว่าได้บุญได้กุศลเต็มที่แล้ว เค้าเรียกว่าชีวิตนี้สมบูรณ์แบบแล้ว

เราถือว่าเราเกิดมาเป็นผู้ที่ประเสริฐ ถือว่าชีวิตก็สมบูรณ์แบบแล้ว เรามีมรรคผลมีพระนิพพานเป็นสิ่งที่รองรับจิตใจของเรา

โยมน่ะ ใครเค้าพูดกัน นินทากัน สรรเสริญกัน เค้าก็เฉยนะ เค้าไม่นินทาไม่สรรเสริญใครนะ

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วันพุธที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น