ปกิณกธรรม

บุญเกิดจากใจที่ยินดี

เวลามีคนมาชวนทำบุญ เช่นตั้งใจว่าจะทำสัก ๕๐๐ บาท แต่ด้วยความเกรงใจคนที่มาชักชวนว่าจะน้อยไป ก็เลยทำไป ๑,๐๐๐ บาท แต่ใจมันยังยินดีอยู่แค่ในบุญ ๕๐๐ บาท อย่างนี้จะมีวิธีแก้ไขอย่างไรให้ใจยินดีเต็มร้อยเปอร์เซนต์

พระอาจารย์ – ก็ต้องแก้ที่ตัวเรานั่นแหละ ถ้าทำไปแล้วมันมีปัญหาอย่างนี้ ก็ควรทำไปแค่ที่ใจมันยินดี หรือพอใจดีกว่า จะได้ไม่มีปัญหา ไม่อย่างนั้นมันจะวิตกในเรื่องที่ทำไปแล้ว มันก็ไม่ได้เสียหายอะไร เพราะกำลังศรัทธาเรามีเท่านั้น เราก็จะภูมิใจดีใจกับแค่ที่เรามี แต่ถ้าเรายินดีทั้งหมดที่ทำ มันก็เต็ม มันได้ทั้งหมดแน่นอน

คือถ้าเราฝืนใจทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆ มันจะเป็นปัญหาไปอีกเรื่อยๆ ท่านจึงบอกว่า เวลาจะทำบุญ ให้ทำความพอใจให้เกิดขึ้นมาเสียก่อน เพราะถ้าไม่พอใจตรงนั้นแบ้วมันก็ไม่เกิดประโยชน์เท่าที่ควรกับตัวเรา แต่อาจเกิดประโยชน์ต่อคนที่มาชักชวนอยู่บ้าง เพราะเขาได้เพิ่มขึ้น แต่ถ้าเขาเอาไปใช้ในสิ่งที่ดีที่ถูก ก็เป็นอานิสงส์ อาจจะเพิ่มบุญให้กับเราได้ หรืออาจทำให้ศรัทธาเราเพิ่มในส่วนที่ทำเกินไปก็ได้ เช่นเขาเอาไปทำจริงๆ วันดีคืนดีเขาก็มาชวนเราไปดู นี่ ตรงนี้นะที่เธอมีส่วนอยู่ พอเห็นเป็นรูปธรรมก็เกิดความภูมิใจในส่วนนี้ ก็มาเปลี่ยนใจทีหลัง คือให้เราทำความพอใจในบุญ ไหนๆเราก็จะทำอยู่แล้ว ต้องทำความพอใจตรงนั้นให้มันดี ถ้าสิ่งที่ทำไปเป็นความดีมันก็จะยิ่งดีขึ้นไปอีก จะได้ไม่ขาดทุน

ที่มา : หนังสือ “เปิดประตูสู่ปัญญา” พระอาจารย์จันดี กนฺตสาโร วัดป่าอัมพวัน จังหวัดชลบุรี

แสดงความคิดเห็น
เว็บไซต์พุทธะ
คำว่า “พุทธะ” นอกจากจะหมายถึง องค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าแล้ว ยังหมายถึง การเป็นผู้รู้ ผู้ตื่น ผู้เบิกบาน โดยการปฏิบัติธรรมตามหลักธรรมแห่งองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าอีกด้วย

แสดงความเห็น