ปกิณกธรรม

ทำเหตุทำปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน

อย่าไปใจอ่อนตามสัญชาตญาณสิ่งแวดล้อม เพราะคนเรามันใจอ่อน เห็นเค้าผ่ามะนาวก็น้ำลายไหล…ใช่มั้ย เห็นอาหารอร่อยก็อดไม่ได้ ยกตัวอย่างนะ ต้องมีสติมีปัญญา

พระพุทธเจ้าเรียกว่าทวนกระแส คนเราทุกคนต้องทวนกระแส อย่าไปตามกิเลส…มันไม่จบ ถ้าอย่างนี้เนาะ เราต้องเอาบารมี ๑๐ ทัศออกมาทำงาน เอาอริยมรรคมีองค์ ๘ ออกมาทำงาน มีความเห็นถูกต้อง และปัญญาถูกต้องน่ะ เราถึงจะได้ปฏิบัติถูกต้อง

คนเราตื่นขึ้นมาต้องเป็นผู้ที่เสียสละ อดทน ขยัน รับผิดชอบ เราทำเหตุทำปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน เราก็จะได้ทั้งเงินได้ทั้งคุณธรรม อย่าเห็นแก่ตัวแก่กินแก่นอนแก่พักผ่อน เวลาตาย…มันมีเวลานอนเยอะ…เห็นด้วยมั้ย

คนเราน่ะต้องเป็นผู้ให้คนอื่น ถ้าเราไม่ให้คนอื่นน่ะ มันต้องทะเลาะกัน…มันไม่ดี

คนเราต้องมาปรับที่กายที่วาจาที่ใจ มาปรับที่ตัวเอง ถ้าเราเป็นคนดีเค้าก็ฟังเราน่ะ

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม

วันเสาร์ที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น