ปกิณกธรรม

ถ้าพิจารณากายดีๆ เราจะเข้าถึงเอง

. . . พระพุทธเจ้าจัดระบบระเบียบให้พระเพื่อไปมรรคผลพระนิพพาน . . .

มีใครจะถามหลวงพ่ออีก หลวงพ่อเทศน์ให้ฟังจนเหลือแต่ปฏิบัติแล้ว

พิจารณาร่างกายทุกวัน ดึงหนังตัวเองออก เอาเนื้อออก . . . อาการ ๓๒

เราจะได้ละทิฏฐิมานะอัตตาตัวตน ถ้าพิจารณากายดีๆ เราจะเข้าถึงเอง ใจเราก็ตัดออกจากโลก วิมุตติหลุดพ้นก็ชัดเจนขึ้น

คนเราทำไปเสียสละไป . . . ไม่เครียด ไม่เสียสละมันเครียด ถ้าตามใจเราหมดเป็นโรคประสาทแน่

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ค่ำวันเสาร์ที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น