ปกิณกธรรม

ความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่ไม่มีกิเลส

ไม่เกิน ๑๐๐ ปีทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป คนเราทุกคนถือว่าเกิดมานี้เพื่อมาทำความดี มาสร้างบารมี มาสร้างคุณธรรม เพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อพระนิพพาน เพื่อตัดภพตัดชาติโดยเฉพาะ มาเดินตามรอยพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้าเพียงแต่เราได้ยินชื่อนี้ก็เป็นบุญเป็นกุศลแล้ว ถ้าเราได้ประพฤติปฏิบัติตามยิ่งดีได้มีสติมีสัมปชัญญะ

ความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่ไม่มีกิเลส อยู่ที่มีสติมีสัมปชัญญะ ถ้าเรามีสติมีสัมปชัญญะแล้ว ทุกอย่างมันจะสงบลง เย็นลง สิ่งที่มันวุ่นวายในอดีตก็จะตามมาไม่ถึง สิ่งที่เป็นอนาคตก็มันไม่มี เพราะมันจบลงที่ปัจจุบัน

ปัจจุบันเรามีสติมีสัมปชัญญะ เราทำแต่ความดีทำแต่บุญทำแต่กุศลให้ถึงพร้อมน่ะ คนเราต้องเอาศักยภาพแห่งความเป็นมนุษย์ออกมาใช้งานน่ะ เอาบารมี ๑๐ ทัศน่ะ ตั้งแต่การเสียสละ รับผิดชอบ อดทน มีสติมีสัมปชัญญะจนถึงพระนิพพานนะ ต้องนำเอามาใช้ เพราะเราตกอยู่ในเรียกว่าโมหะบารมี โมหะบารมีคือทำตามใจเนาะ ยังไม่พอยังโทสะอีก ยังความอยากอีก ความหลงอีก ต้องมีสติสัมปชัญญะดี

พยายามมีสติสัมปชัญญะหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าร่างกาย หายใจออกให้สบาย ในชีวิตประจำวันงานคือความสุขมาก ความสุขมากจริงๆ ทำไมมีความสุขเพราะเราทั้งเสียสละ ได้ทั้งรับผิดชอบ ได้ทั้งความอดทน ได้ทั้งตั้งมั่นในความดี ได้ทั้งความไม่เห็นแก่ตัว

เราอยู่ด้วยกันเราต้องรักกันที่สุดในโลก เพราะไหนๆ ก็ต้องตายจากกันอยู่แล้วใช่มั้ย ไม่ใช่ไปรักแต่คนสาวๆ น่ะ ยิ่งคนแก่ยิ่งต้องรักเพราะท่านก็จะจากโลกนี้ไปใช่มั้ย

ความสุขของเราได้จากอาหาร การกิน การพักผ่อน การเปลี่ยนอิริยาบถเพียงเล็กน้อย แต่ความสุขความดับทุกข์นั้นอยู่ที่ใจของเราสงบ ใจของเรามีสัมปชัญญะ อยู่ที่ความเห็นที่ถูกต้อง

พยายามแก้ไขใจของเราน่ะ ปัญญาบารมีเอาออกมาใช้ เอาเต็มที่เลย…สู้นะ

หลวงพ่อก็สู้นะ บวชมา ๔๘ ปี ยังไม่เอาเงินสักบาท ฉันข้าวก็วันละครั้ง ไม่อ่านหนังสือพิมพ์ ไม่ฟังวิทยุ ไม่ดูโทรทัศน์ ไม่มีมือถือ ไม่เล่นไลน์นะ หลวงพ่อไม่เล่นไลน์นะ

คนเราน่ะต้องปฏิบัติให้ถูกต้องน่ะ เราจะมีความสุข เค้าเรียกว่าพึ่งพาอาศัยตัวเองด้วยการทำความดี เอาธรรมะออกมาใช้งาน…เห็นด้วยนะ ให้มีความสุขเนาะ

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม วันเสาร์ที่ ๓ มีนาคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น