ปกิณกธรรม

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ เช่นว่าวันนี้ฝนจะตกเราก็อย่าไปคิดอะไร มันจะตกมันก็ตก วันนี้แดดมันจะออกก็ให้มันออก ถ้ามันจะตายก็ให้มันตาย ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ ทุกอย่างมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมัน

ให้เรามีสติมีสัมปชัญญะ มีความสุขในการหายใจเข้าเอาออกซิเจนเข้าร่างกาย หายใจออกสบาย เรามีความสุข ถึงแม้เราจะเจ็บจะป่วยก็ให้ใจของเรามันไม่มีทุกข์อย่างนี้ เราอย่าไปคิดมัน เราตายไปลูกเราจะอยู่กับใคร มันโง่มามากแล้ว อย่าไปโง่อีกเนอะ . . . เห็นด้วยมั้ย

โอวาทธรรมหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วันอาทิตย์ที่ ๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ วัดทับทิมแดงธรรมาราม

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น