ปกิณกธรรม

คนเราต้องมีความสุขในการทำงาน – หลวงพ่อกัณหา

ปฏิบัติธรรมคือสร้างเหตุสร้างปัจจัยไปในฝ่ายดี คนเรานี่นะต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัย ถ้าเหตุดีผลมันก็ต้องดี

มามีความสุขในการเสียสละ มามีความสุขในความรับผิดชอบ มามีความสุขในความขยัน อดทน ความสุขของเราต้องอยู่ในชีวิตประจำวัน

ประการแรกให้หายใจเข้าให้มีความสุขที่สุดในโลกนะ เพราะเราจะได้เอาอ๊อกซิเจนเข้าร่างกายเข้าสมอง

เราเดินเราเหิน เรานั่งนอน เราต้องหายใจเข้าให้มันสบาย มีความสุขในการหายใจเข้า มีความสุขในการหายใจออก มีความสุขในการรักษาศีล

ศีลคือความไม่โลภ ไม่โกรธ ไม่หลง ระดับหนึ่งสมาธิยิ่งๆ ขึ้นไปอีก

เบรกสิ่งที่เป็นบาป เป็นกรรม เป็นเวร เป็นภัย ต้องหยุดตัวเอง

เพราะคนเรามันใจอ่อน สัญชาตญาณแห่งความเกิดมาน่ะมันตามความคิด ตามอารมณ์

มันสร้างวัฏฏสงสารให้ตัวเอง ไม่มีเรื่องมันก็มีเรื่อง มันต้องจิตใจแข็งแรง

เพราะถ้าเรามาติดสุขติดสบาย เค้าเรียกว่าตกอยู่ในมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ

ทุกคนต้องเตรียมตัวไปพระนิพพาน มีความสุขในการรักษาศีล มีความสุขในสมาธินะ

สมาธิต้องเป็นสัมมาสมาธินะ สมาธิธรรมดานี่มีเยอะแยะ สมาธิเรายึดมั่นถือมั่นอัตตาตัวตน

เค้าด่ามา ๓ ปี ๔ ปี หรือ ๕๐ ปีแล้วยังโกรธอยู่ ไม่ให้อภัยอย่างนี้ สมาธิเห็นแก่ตัวเนาะ

คนเราต้องเสียสละนะ คนเราตามใจตามอารมณ์ไม่ได้ ต้องปฏิบัติธรรม ต้องมีความสุขในการปฏิบัติธรรม การปฏิบัติธรรมคือการทำงาน

คนเราต้องมีความสุขในการทำงาน
มีความสุขในการเสียสละ ขยัน รับผิดชอบ
เค้าเรียกว่า อิทธิบาท ๔ คือ พึงพอใจน่ะ 

ถ้าเราไม่มีความพอใจน่ะ มันเป็นโรคเครียด โรคประสาท โรคจิต ต้องมีความพึงพอใจในการทำงาน ในการเสียสละ

ช่างหัวมันแก่ก็แก่แต่กาย ใจไม่ต้องแก่น่ะ 

เพราะว่าพระพุทธเจ้าให้แยกกันออกนะ

กายก็ส่วนหนึ่ง ใจก็ส่วนหนึ่ง

อย่างเรานั่งสมาธิเค้าเรียกว่านั่งพักผ่อนใจ

นั่งพักผ่อนความโลภ ความโกรธ ความหลง 

นั่งพักผ่อนการเวียนว่ายตายเกิด พักยกไว้ก่อน

เราจะได้เอาอ๊อกซิเจนเข้าสมองเข้าร่างกาย มีความสุขในการหายใจเข้า มีความสุขในการหายใจออก 

ทำอย่างนี้เราจะได้แยกใจออกจากกาย ใจล้วนๆ เราจะเข้าสมาธิได้ ทำอย่างนี้ดีนะ ใครไม่ทำบาปนะ 

เพราะคนเราน่ะเค้าทำงานทั้งวันเค้าก็ต้องอาบน้ำ ไปนอนเลยไม่ได้เนาะ

พวกไก่ พวกวัว พวกควาย เค้าก็นอนเลย แต่มนุษย์คือผู้ประเสริฐเค้าต้องนั่งสมาธิก่อน ไม่ใช่หลวงพ่อด่านะ

โยม : ถ้านั่งแล้วมันฟุ้งล่ะเจ้าคะ

หลวงพ่อ : แสดงว่าคนยังไม่ตาย ถ้าตายแล้วมันก็ไม่ฟุ้ง เราว่านะ อึม…อย่ายุ่งนะกำลังพักผ่อนสมองนะ กำลังพักผ่อนใจนะ

หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ณ วัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม วันเสาร์ที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๑

แสดงความคิดเห็น

แสดงความเห็น