ความรู้ทั่วไป

มารู้เท่าทัน “ความเบื่อ” กันเถอะ!

ความเบื่อเป็นเรื่องตามธรรมชาติทางอารมณ์ของมนุษย์ที่สามารถเกิดขึ้นได้เสมอ เพราะในแต่ละวันเราต่างก็มีหน้าที่ที่ต้องรับผิดชอบในชีวิตประจำวัน มีเรื่องราวต่างๆ มากมายที่วิ่งเข้ามากระทบกับจิตใจและความคิด ทำให้เกิดอารมณ์ต่างๆ ขึ้นอย่างหลากหลายและรวดเร็ว การที่ต้องวนเวียนอยู่กับการรับรู้ในอารมณ์ที่มีทั้งดีและไม่ดี ซึ่งเมื่อพิจารณาแล้วก็จะเห็นว่าเป็นเรื่องซ้ำๆ ที่เวียนเข้ามา ยิ่งผ่านประสบการณ์มานานวันก็จะยิ่งพบเจอกับความซ้ำซากนั้นบ่อยขึ้น และนำไปสู่ความรู้สึกเบื่อหน่ายขึ้นมา

ผู้เขียนได้มีโอกาสฟังคำบรรยายของ คุณพศิน อินทรวงค์ นักเขียนผู้มีความรู้เรื่องแนวคิดทางพุทธศาสนาที่น่าสนใจ และได้พูดถึงความเบื่อซึ่งผู้เขียนพอจะตีความและสรุปได้โดยรวมก็คือ ความเบื่อที่เกิดขึ้นกับเรานั้นมีอยู่ด้วยกัน ๒ แบบคือ “ความเบื่อด้วยอารมณ์” คือความเบื่อตามอารมณ์พาไป เช่น เบื่อที่ต้องทำอะไรเดิมๆ จนชินชา ไม่มีความน่าตื่นเต้น ไม่เกิดความรู้สึกอยากคนหาในสิ่งนั้น เบื่อพฤติกรรมของคนรอบข้างที่ชวนให้รำคาญใจ

ความเบื่อลักษณะนี้ไม่ก่อให้เกิดประโยชน์อะไร เป็นเพียงอารมณ์ที่ไหลตามสิ่งเร้าที่เข้ามากระทบ ซึ่งจะแตกต่างจากความเบื่ออีกหนึ่งแบบที่เรียกว่า “ความเบื่อด้วยปัญญา” ซึ่งหมายถึงความเบื่อเพราะมีสติรู้คิดแยกแยะออกว่าสิ่งนั้นไม่ก่อประโยชน์ที่แท้จริงกับชีวิต ซึ่งความรู้สึกเช่นนี้ จะทำให้เกิดความต้องการที่จะจบสิ่งนั้น พร้อมกับเกิดความต้องการที่จะแสวงหาพาตัวเองไปสู่สิ่งที่สร้างประโยชน์ได้มากกว่า เช่น ความเบื่อหน่ายในลาภยศ ทรัพย์สินเงินทอง อำนาจวาสนาของเจ้าชายสิทธัตถะ เพราะพระองค์มองเห็นความจริงว่า สิ่งที่พระองค์มีอยู่นั้นไม่ใช่สิ่งที่จะทำให้มนุษย์เราหลุดพ้นจากความทุกข์ได้ จนเกิดเป็นแรงขับเคลื่อนผลักดัน แสวงหาจนพบความจริงอันเป็นสัจธรรม และสามารถค้นพบหนทางแห่งการดับทุกข์อันแท้จริงได้ในที่สุด

ดังนั้น ถ้าหากเราสามารถรู้เท่าทันความเบื่อที่เกิดขึ้น เราก็จะสามารถจัดการกับความเบื่อนี้ได้เช่นกัน โดยการพิจารณาว่าความเบื่อนั้นเกิดจากอะไร แล้วดับสาเหตุแห่งความเบื่อนั้นให้ได้ เช่น ถ้าเกิดรู้สึกเบื่อกับพฤติกรรมของคนรอบข้างขึ้นมาแบบเฉียบพลัน ก็อย่าปล่อยให้อารมณ์นั้นไหลจมลงจนเกิดความหงุดหงิด ซึ่งไม่ก่อประโยน์อะไรกับชีวิต แต่ให้เปลี่ยนวิธีคิดสร้างมุมมองใหม่ว่าทุกสิ่งที่เกิดขึ้นนั้นย่อมมีเหตุและปัจจัยของมันอยู่เสมอ

เขาสร้างความรำคาญใจจนน่าเบื่อสำหรับเรา แต่เขาก็อาจมีความสุขในแบบของเขา หรือบางทีเขาอาจจำเป็นที่ต้องทำสิ่งนั้นและไม่อาจเปลี่ยนแปลงตัวเองได้ แล้วจำเป็นหรือไม่ที่เราจะต้องจมกับความคิดติดลบที่ไม่มีอะไรดีขึ้นอยู่แบบนี้…

เป็นวิธีคิดง่ายๆ ในเบื้องต้นที่จะช่วยดึงสติ ไม่ให้อารมณ์ดิ่งจมที่ผู้เขียนค้นพบและใช้กับตัวเองอย่างได้ผลมาตลอด และหากเพื่อนๆ จะลองนำไปใช้ก็น่าจะทำได้ไม่ยาก…เป็นกำลังใจให้ทุกท่านเอาชนะความเบื่อได้ในเร็ววัน

แสดงความคิดเห็น
พัตนริณ
ผู้เขียนพัตนริณ
พิสูจน์กับตัวเองแล้วว่าคำสอนของพุทธองค์ใช้ได้จริง และช่วยให้เรามองทุกสิ่งรอบตัวด้วยความเข้าใจ

แสดงความเห็น