วัดจองคำฯ ฉลองปริญญาบัตร พัดยศ ปธ.๙ ประโยค

เมื่อวันที่ ๑๐​ มิถุนายน ๒๕๖๑ โรงเรียนพระปริยัติธรรมแผนกบาลี ประจำจังหวัดลำปางที่ ๑ วัดจองคำ พระอารามหลวง มีการจัดพิธีฉลองปริญญาบัตร พัดยศ เปรียญธรรม แบบเรียบง่าย ให้กับพระภิกษุสามเณรของโรงเรียน ที่สอบผ่านสนามหลวงได้มากถึง ๑๑๐ รูป พระเทพปริยัติมงคล หรือ หลวงปู่โอภาส โอภาโส เจ้าอาวาสวัดจองคำ พระอารามหลวง จัดพิธีฉลองความสำเร็จให้กับลูกศิษย์ที่เป็นพระภิกษุสามเณร ซึ่งเล่าเรียนอยู่ในโรงเรียนพระปริยัติธ...

ขอเชิญร่วมทอดผ้าป่า กล้าธรรม นำสู่เรือน ปี ๔

ขอเชิญร่วมเป็นเจ้าภาพทอดผ้าป่า (กล้าธรรม นำสู่เรือน ปี ๔) เพื่อจัดตั้งกองทุนข้าวสาร, กองทุนการศึกษา, และกองทุนอุปกรณ์การศึกษา ร่วมกับ พระเดชพระคุณหลวงพ่อ พระธรรมโพธิวงศ์ เจ้าอาวาสวัดไทยพุทธคยา, หัวหน้...

งานถวายผ้าป่าและทองคำเพื่อสร้างยอดฉัตรทองคำ

ผ้าป่าสร้างยอดฉัตรทองคำ ยอดพระเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล

ขอเชิญร่วมงานถวายผ้าป่าและทองคำ เพื่อสร้างยอดฉัตรทองคำ ยอดพระเจดีย์พระธรรมวิสุทธิมงคล (หลวงตาพระมหาบัว ญาณสัมปันโน) ณ สวนแสงธรรม พุทธมณฑล สาย ๓ วันเสาร์ที่ ๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๙.๐๐ น. ทำวัตรสวดมนต์...

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก

พระคติธรรม เนื่องในวันวิสาขบูชา ๒๕๖๑

เนื่องในเทศกาลวิสาขบูชา พุทธศักราช ๒๕๖๑ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพระคติธรรม ความว่า “ดิถีวิสาขบูชาเวียนมาบรรจบอีกคำรบหนึ่งแล้ว นอกจากพุทธบริษัททุกหมู่...

สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก ประทานพรปีใหม่ ๒๕๖๒

สมเด็จพระสังฆราช ประทานพรปีใหม่ ๒๕๖๒

เนื่องในอภิลักขิตสมัยขึ้นปีใหม่ พุทธศักราช ๒๕๖๒ เจ้าพระคุณ สมเด็จพระอริยวงศาคตญาณ สมเด็จพระสังฆราช สกลมหาสังฆปริณายก โปรดประทานพระรูป ฉายเมื่อวันที่ ๒๔ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ ณ ตำหนักอรุณ วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม ประทับพระเก้าอี้สำหรับเจ้าอาวาส ซึ่งพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว พระราชทานแก่วัดราชบพิธสถิตมหาสีมาราม เป็นเครื่องสังเค็ดงานพระเมรุ สมเด็จพระปิยมาวดี ศรีพัชรินทรมาตา พระสนมเอกในรัชกาลที่ ...

ร่วมถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระวันรัต

ร่วมถวายมุทิตาสักการะ สมเด็จพระวันรัต อายุ ๘๐ ปี

เมื่อวันศุกร์ที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๙ ที่ผ่านมา ผู้บริหารจากสถานีโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ นำโดย คุณบริสุทธิ์ บูรณะสัมฤทธิ ผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพันธ์ พร้อมด้วย คุณดวงรัตน์ มหาวนิช รองผู้จัดการฝ่ายประชาสัมพัน...

ธรรมเมตตา วันวิสาขบูชารำลึก

เว็บไซต์พุทธะขอมอบหนังสือ “ธรรมเมตตา วันวิสาขบูชารำลึก”

เนื่องในวาระแห่งเดือนวิสาขปุณณมีปูชา เว็บไซต์พุทธะขอมอบหนังสือ "ธรรมเมตตา วันวิสาขบูชารำลึก" แต้มบันทึกบทธรรมคำสอนจากดวงใจ มรดกธรรมอันล้ำค่า เมตตาโดย อรัญวาสีภิกขุ รังษีมุนีศรีโพธิสัตว์ "พระครูบาบุญชุ...

ธรรมะคือคุณากร ครั้งที่ ๓๔ หลวงปู่ทองดี อนีโฆ

เว็บไซต์พุทธะ ร่วมกับ สถานีวิทยุโทรทัศน์ไทยทีวีสีช่อง ๓ และ บริษัทมาลีนนท์ ทาวเวอร์ จำกัด ขอเชิญร่วมนมัสการและฟังธรรมรายการ “ธรรมะคือคุณากร” ครั้งที่ ๓๔ โดย หลวงปู่ทองดี อนีโฆ (พระพิศาลญาณวงศ์) วัดใหม...