สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

ประเพณีทอดผ้าป่า

จากความจำเป็นของพระอนุรุทธะในการเสาะแสวงหาผ้าบังสุกุลเพื่อนำมาเย็บทำจีวรใหม่นี้เอง ซึ่งเป็นพุทธานุญาตให้พระภิกษุทำผ้ากฐิน หรือจีวร ในเวลานั้น นางชาลินีเทพธิดาในดาวดึงส์พิภพ ซึ่งย้อนหลังไป ๓ ชาติเคยเป็...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

พญานาค - ภาพจาก Pixabay
ปกิณกธรรม

เรื่องพญานาค โดย พระญาณวิสาลเถร (หลวงปู่หา สุภโร)

โยม : หลวงปู่เจ้าขา บนยอดภูกุ้มข้าว เขาเขียนไว้ว่า รูพญานาค โยมเลยสงสัยว่าพญานาคมีจริงหรือไม่เจ้าค่ะ ช่วงนี้ก็มีข่าวเกี่ยวกับพญานาคออกบ่อย ๆ หนูเลยอยากมากราบขอโชคขอลาภกับพญานาคท่านน่ะค่ะ หลวงปู่ : มีส...

สถาปนิกแห่งชีวิต คือ อริยมรรคมีองค์ ๘
ปกิณกธรรม

สถาปนิกแห่งชีวิต คือ อริยมรรคมีองค์ ๘

ส่วนใหญ่เราจะไม่มีความเมตตาหรอก เราจะมีแต่ความหลง ทุกคนน่ะหลงในลูกของตัวเอง หลงในพ่อในแม่ของตัวเอง หลงในหลานของตัวเองน่ะ มันต้องเป็นผู้ให้ เราสังเกตุดูน่ะ อย่างพระโสดาบันน่ะท่านมีข้าวจานเดียวน่ะ พระไป...

พระพุทธรูปในวัดทิเบต
ความรู้ทั่วไป

ประเทศทิเบตกับพระพุทธศาสนา

ภายหลังที่ได้ครองอำนาจแผ่นดินใหญ่จีน คอมมิวนิสต์ได้ยาตราทัพเข้าครอบครองทิเบต ประมุขของทิเบต คือ ดาไล หรือ ทะไล ลามะ ได้เสด็จหนีไปประเทศอินเดีย ดาไล ลามะ ได้เคยเสด็จมาประเทศไทย ประมุขของทิเบตเป็นพระมีอ...

ปกิณกธรรม

ต้องรู้ ตื่น เบิกบานอยู่ตลอดเวลา

ถ้าเราแยกใจออกจากกาย แยกกายออกจากใจของเรานั้น เราจะมีปัญญานะ กามคุณจะมาครอบงําใจของเรานั้นไม่ได้ ให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจนะ ว่าร่างกายของมนุษย์นี้ประกอบด้วยรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมกันเรียกว่าขัน...

ปกิณกธรรม

หายใจเข้าให้สบาย หายใจออกให้สบาย

เรานั่งสมาธิเค้าเรียกว่า เราพักผ่อนสมอง สมองเราก็คือเครื่องจักรเครื่องยนต์ เหมือนรถยนต์ เราต้องพัก เพราะมันมีความโลภ ความโกรธ ความหลงเยอะ มันต้องพักผ่อน…ใช่มั้ย มันจะระเบิดอยู่แล้ว พักผ่อนสมอง พักผ่อน...

1 2 172
หน้า 1 ของ 172