สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

พุทธกิจประจำวัน ๕ ประการและพุทธจริยา ๓ ประการ

งานการสอนธรรม เพื่อประดิษฐานพระพุทธศาสนาของพระพุทธเจ้า เป็นงานที่ละเอียดประณีต เพราะทรงมุ่งให้เป็นธรรมที่เกื้อกูลแก่คนทั้งปวงและอำนงยผลให้เป็นความสุข พระพุทธเจ้า จึงทรงมีกิจหลักที่เรียกว่าพุทธกิจ ในแต...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

ความมุ่งหมายของการฟังธรรม

ความมุ่งหมายของการฟังธรรมนั้น มีอยู่ ๕ ประการ คือ ฟังธรรมเอาบุญฟังธรรมเอาความรู้ฟังธรรมเพื่อเป็นอุปนิสัยฟังธรรมเพื่อปฏิบัติฟังธรรมเพื่ออุทิศส่วนบุญ ๑. ฟังธรรมเอาบุญ หมายความว่า ฟังธรรมแล้วได้บุญ บุญแป...

ปกิณกธรรม

ระวังกรรมเก่าคือความเคยชิน

การทำงานทุกอย่างคือการปฏิบัติธรรม เราจะไปแยกธรรมะออกจากการทำงานไม่ได้ เพราะว่าผู้ที่บรรลุธรรมเข้าถึงความสุขความดับทุกข์คือเรื่องของจิตของใจ ร่างกายของคนเรานี้มันเป็นโลกียธรรม มีความแก่ ความเจ็บ ความตา...

Nalanda university, India
ความรู้ทั่วไป

พระพุทธศาสนาเสื่อมจากอินเดีย

ตั้งแต่ประมาณ พ.ศ. ๑๕๐๐ ปี พระพุทธศาสนาก็เริ่มเสื่อมลง เนื่องจากพวกนับถือศาสนาพราหมณ์มีอำนาจในอินเดียเบียดเบียนผู้นับถือพระพุทธศาสนา นอกจากนี้เพื่อความอยู่รอด พระสงฆ์ในพระพุทธศาสนาก็หันไปนิยมลัทธิอาถร...

ปกิณกธรรม

เพียงแต่เราระลึกถึงพระพุทธเจ้าก็ได้บุญ

…เมื่อเรารักษาศีลข้อที่ ๓ คือการไม่ประพฤติผิดในกาม ย่อมได้ชื่อว่า ให้ความสุข ให้ความปลอดภัย แก่บุตร ธิดา ภรรยา สามีของผู้อื่น เป็นการให้ความคุ้มครองแก่สถาบันครอบครัวอย่างดีที่สุด… ถ้าเรามีเมตตามีกรุณา...

ท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
บทความวิชาการ

ธรรมสัญลักษณ์สักกเทวราช

๑. บทนำสักกเทวราช มนุษย์รู้จักเทพเจ้าหรือเทวดามาตั้งแต่โบราณกาล ยาวนานเท่ากับการเกิดขึ้นของสังคมมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ ในทรรศนะของผู้เขียน มีความเห็นว่าเทพเจ้าหรือเทวดาในยุคแรก ๆ เกิดขึ้นมาจากความไม่มั...

1 2 172
หน้า 1 ของ 172