สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

อนุปุพพิกถา

คำว่า อนุปุพพิกถา แปลว่า ถ้อยคำที่กล่าวโดยลำดับตั้งแต่เบื้องต้นขึ้นไป มี ๕ คือ ทานกถา ถ้อยคำที่พรรณานาทานสีลกถา ถ้อยคำที่พรรณนาศีลสัคคกถา ถ้อยคำที่พรรณนาสวรรค์กามาทีนวกถา ถ้อยคำที่พรรณนาอาทีนพคือโทษขอ...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ภาพจากเพลงประกอบละคร “บุพเพสันนิวาส” - Ch3Thailand
บทความวิชาการ

ความเชื่อเรื่อง “บุพเพสันนิวาส” มีคุณค่าต่อสังคมไทย

บุพเพสันนิวาสนั้น คนส่วนมากเข้าใจกันว่า เป็นเรื่องของบุคคลที่เป็นเนื้อคู่กัน เป็นคู่รักกันมาในชาติปางก่อน จนกระทั่งพจนานุกรมให้ความหมายว่า “บุพเพสันนิวาส คือ การเคยเป็นเนื้อคู่กัน การเคยอยู่ร่วมกันในช...

วันมาฆบูชา "โอวาทปาติโมกข์" หัวใจพระพุทธศาสนา
ปกิณกธรรม

วันมาฆบูชา “โอวาทปาติโมกข์” หัวใจพระพุทธศาสนา

วันมาฆบูชา วันที่พระพุทธเจ้าทรงแสดงโอวาทปาติโมกข์ “หัวใจพระพุทธศาสนา” ในปีนี้ตรงกับวันเสาร์ที่ ๑๑ กุมภาพันธ์ พ.ศ.​ ๒๕๕๔ วันเพ็ญขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๓ “มาฆะ” เป็นชื่อเรียกของเดือน ๓ ส่วนคำว่า “มาฆบูชา” ย่...

ท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
บทความวิชาการ

ธรรมสัญลักษณ์สักกเทวราช

๑. บทนำสักกเทวราช มนุษย์รู้จักเทพเจ้าหรือเทวดามาตั้งแต่โบราณกาล ยาวนานเท่ากับการเกิดขึ้นของสังคมมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ ในทรรศนะของผู้เขียน มีความเห็นว่าเทพเจ้าหรือเทวดาในยุคแรก ๆ เกิดขึ้นมาจากความไม่มั...

ปกิณกธรรม

คนวนอยู่ที่อยากให้ตัวได้สิ่งที่ปรารถนา

คนวนอยู่ที่อยากให้ตัวได้สิ่งที่ปรารถนา พ้นไปจากสิ่งไม่ปรารถนา รักษาความมั่นคงของอัตตาไว้ เมื่อคนโกรธแค้นชิงชังกันถึงขั้นฆ่าฟันกันตายนั้น ว่ากันให้ถูกต้องแท้จริงแล้ว เขาหาได้ฆ่าด้วยต้องการความตายของอีก...

ปกิณกธรรม

อย่าทำผิดทั้งชีวิต

สมัยนี้มีผู้ชอบกล่าวว่า เงินไม่มีเกียรติไม่มี นั่นไม่ใช่ความถูกต้อง เป็นความรู้สึกของคนบางคนเท่านั้น คนบางคนที่มีความเห็นผิดเป็นชอบ เท่านั้นที่จะมีความรู้สึกว่า คนไม่มีเงินเป็นคนไม่มีเกียรติ เงินกับเก...

1 2 172
หน้า 1 ของ 172