สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

ภาพพุทธประวัติจาก fwdDer
ตรัสรู้

อนิมิสเจดียสถานทรงถวายเนตรไม่กระพริบตา

จากนั้นจึงเสด็จจากรัตนบัลลังก์ไปประทับยืนกลางแจ้งอยู่ ณ ทิศอีสานคือทิศตะวันออกเฉียงเหนือ ทรงทำอุปหาร คือ ยืนทอดพระเนตรต้นพระศรีมหาโพธิโดยไม่กระพริบพระเนตร อยู่ในพระอิริยาบถนั้นเป็นระยะเวลา ๗ วัน  พระพ...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ปกิณกธรรม

คนเราได้เสียสละถึงมีความสุข – หลวงพ่อกัณหา

เอาความสุขจากการทำงาน ความสุขเราจะหล่อเลี้ยงสุขภาพร่างกาย มีความสุขในการทำงาน มีความสุขในการเสียสละ ขยัน รับผิดชอบ อดทน ขยัน รับผิดชอบ อดทน มีความสุขในการทำงาน ความซึมเศร้าก็หายนะ ทุกคนก็เป็นเหมือนกัน...

ปกิณกธรรม

ผู้ปฏิบัติธรรมคือผู้มีบุญสูงสุด

ผู้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาเป็นผู้มีบุญอย่างยิ่ง แต่ผู้ปฏิบัติพระพุทธศาสนา คือปฏิบัติให้จริงตามที่สมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าทรงสอนเป็นผู้มีบุญสูงสุด พระพุทธศาสนาเป็นศาสนาที่ประเสริฐสุด ไม่มีที่เปรี...

ปกิณกธรรม

ทำเหตุทำปัจจัยให้เข้าถึงพระนิพพาน

อย่าไปใจอ่อนตามสัญชาตญาณสิ่งแวดล้อม เพราะคนเรามันใจอ่อน เห็นเค้าผ่ามะนาวก็น้ำลายไหล…ใช่มั้ย เห็นอาหารอร่อยก็อดไม่ได้ ยกตัวอย่างนะ ต้องมีสติมีปัญญา พระพุทธเจ้าเรียกว่าทวนกระแส คนเราทุกคนต้องทวนกระแส อย...

ปกิณกธรรม

เราทุกคนมีของดีของประเสริฐอยู่ในตัวแล้ว

มนุษย์เราคือผู้ที่ประเสริฐ ร่างกายของเราเป็นมนุษย์ เราทุก ๆ คนต้องเข้าสู่ระบบแห่งความเป็นมนุษย์ คือ ปฏิบัติตามพระธรรมคำสอนของพระพุทธเจ้า เพื่อเข้าสู่ระบบแห่งความเป็นมนุษย์ ร่างกายของทุก ๆ คนเป็นมนุษย์...

พระพุทธโฆสะ นำคัมภีร์วิสุทธิมรรค ที่รจนาแล้ว ๓ ชุด ถวายพระสังฆเถระ ท่ามกลางชุมนุมสงฆ์คณะมหาวิหาร - ภาพจิตรกรรม ณ กัลยาณีวิหาร ศรีลังกา
บทความวิชาการ

นิทานธรรมบท หนทางทำความดีหลีกหนีความชั่ว

ธรรมบท แปลตรงตัวว่า ทางแห่งความดี (The Path of Virtue) หัวใจของ นิทานธรรมบท อยู่ที่การทำความดีละหลีกความชั่ว แต่การทำความดีเพื่อละความชั่วนั้น ก่อนอื่นต้องเข้าใจว่าความดีคืออะไร และความชั่วเป็นอย่างไร ดังที่ วศิน อินทสระ ได้แสดงความเห็นไว้ว่า “บุคคลแม้ปรารถนาความเป็นคนดี แต่เมื่อไม่รู้จักทางแห่งความดี ก็ไม่อาจให้ความปรารถนานั้นเต็มบริบูรณ์ได้ ทำนองเดียวกันบุคคลแม้ต้องการหลีกความชั่ว แต่เมื่อไม่รู้จักความชั่ว ไม่เห็นโทษของความชั่ว เขาจะละเว้นความชั่วได้อย่างไร”

1 2 172
หน้า 1 ของ 172