สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

การณ์อุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้า

การเสด็จอุบัติขึ้นของพระพุทธเจ้านั้น  จะมีปรากฏขึ้นได้ในโลกแต่ละครั้งแต่ละหน ย่อมเป็นไปโดยยาก ซึ่งต้องใช้ระยะเวลาอันยาวนานจึงจะมีสมเด็จพระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าเสด็จมาตรัสพระองค์หนึ่ง ที่เป็นเช่นนี้...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ทุกอย่างมันผ่านไปตลอด - หลวงพ่อกัณหา
ปกิณกธรรม

ทุกอย่างมันผ่านไปตลอด – หลวงพ่อกัณหา

ทุกคนน่ะไม่เกิน ๑๐๐ ปีก็ต้องจากโลกนี้ไป ร่างกายของเรานี้ เราจะได้ความสุขจากการทานอาหาร พักผ่อน เปลี่ยนอิริยาบถเพียงเล็กน้อย แต่ว่ามันไม่ใช่ความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์น่ะ ต้องอยู่ที่ใจสงบ ทำอย่างไรให้...

ปกิณกธรรม

ความสุขความดับทุกข์ของมนุษย์อยู่ที่ไม่มีกิเลส

ไม่เกิน ๑๐๐ ปีทุกคนก็ต้องจากโลกนี้ไป คนเราทุกคนถือว่าเกิดมานี้เพื่อมาทำความดี มาสร้างบารมี มาสร้างคุณธรรม เพื่อมรรค เพื่อผล เพื่อพระนิพพาน เพื่อตัดภพตัดชาติโดยเฉพาะ มาเดินตามรอยพระพุทธเจ้า พระพุทธเจ้า...

ปกิณกธรรม

คนเราต้องมีความสุขในการทำงาน – หลวงพ่อกัณหา

ปฏิบัติธรรมคือสร้างเหตุสร้างปัจจัยไปในฝ่ายดี คนเรานี่นะต้องสร้างเหตุสร้างปัจจัย ถ้าเหตุดีผลมันก็ต้องดี มามีความสุขในการเสียสละ มามีความสุขในความรับผิดชอบ มามีความสุขในความขยัน อดทน ความสุขของเราต...

ปกิณกธรรม

ศีล ๘ มันเหนื่อยนะ

ศีล ๘ มันเหนื่อยนะ แต่ได้บุญเยอะนะ คนเรามันต้องใจแข็ง ใจเข้มแข็ง ไม่งั้นรักษาศีลไม่ได้ ใจอ่อนทำไม่ได้ . . . . . ทุกอย่างถ้าเราอดทน เราทนทุกอย่างก็ผ่านไป ถ้าเราไม่อดไม่ทน เราจะโมโหเค้าได้ หลวงพ่อกัณหา ...

ปกิณกธรรม

ผัสสะตัวอารมณ์ – หลวงพ่อกัณหา

ปัจจุบันเราอย่าให้ตัวเองตกนรก เพราะตามหลักแล้วพระพุทธเจ้าตรัสว่าให้เน้นปฏิบัติธรรมที่ปัจจุบัน ปัจจุบันนี้จะทำให้เราเป็นโสดาบัน สกิทาคามี อานาคามีไปตามลำดับ ให้เราเข้าถึงมนุษย์สมบัติ สวรรค์สมบัติ แล้วก...

1 2 172
หน้า 1 ของ 172