สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

พระพุทธจริยา ๓ ประการ

ตลอด ๔๕ พรรษาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าจาริกประกาศศาสนา ทรงกระทำการสงเคราะห์แก่มหาชนทั้ง ๓ โลก คือ เทวโลก มนุษย์โลก และยมโลม ที่เรียกว่า พุทธจริยา ๓ ประการ อย่างสมบูรณ์ คือ โลกัตถจริยา คือ ทรงบำเพ...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

วันสำคัญทางพระพุทธศาสนา

วันเข้าพรรษา

วันเข้าพรรษา คือ วันที่พระพุทธเจ้าทรงบัญญัติให้พระภิกษุจำพรรษา ๓ เดือน ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หรือ วันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๘ หลัง ในปีอธิกมาส

ปกิณกธรรม

ต้องรู้ ตื่น เบิกบานอยู่ตลอดเวลา

ถ้าเราแยกใจออกจากกาย แยกกายออกจากใจของเรานั้น เราจะมีปัญญานะ กามคุณจะมาครอบงําใจของเรานั้นไม่ได้ ให้ทุกท่านทุกคนเข้าใจนะ ว่าร่างกายของมนุษย์นี้ประกอบด้วยรูป เวทนา สัญญา สังขาร วิญญาณ รวมกันเรียกว่าขัน...

วัดพระศรีรัตนศาสดาราม พระอารามหลวงชั้นพิเศษ - ภาพโดย Lungnuat
ความรู้ทั่วไป

ประเทศไทยกับพระพุทธศาสนา

พระพุทธศาสนาเข้ามาประดิษฐานในแหลมทองซึ่งเป็นที่ตั้งของประเทศไทยในปัจจุบันนี้ตั้งแต่เมื่อใดนั้น ได้อาศัยหลักฐานคือ โบราณวัตถุที่ได้ค้นพบ และพงศาวดารเป็นหลักวินิจฉัย แรกเดิมนั้นพระพุทธศาสนาเข้ามาตั้งแต่...

ปกิณกธรรม

คนวนอยู่ที่อยากให้ตัวได้สิ่งที่ปรารถนา

คนวนอยู่ที่อยากให้ตัวได้สิ่งที่ปรารถนา พ้นไปจากสิ่งไม่ปรารถนา รักษาความมั่นคงของอัตตาไว้ เมื่อคนโกรธแค้นชิงชังกันถึงขั้นฆ่าฟันกันตายนั้น ว่ากันให้ถูกต้องแท้จริงแล้ว เขาหาได้ฆ่าด้วยต้องการความตายของอีก...

พระใหญ่ ไดบุตสึ แห่งเมืองคามาคุระ ประเทศญี่ปุ่น
ความรู้ทั่วไป

ประเทศญี่ปุ่นกับพระพุทธศาสนา

ตามหลักฐานต่าง ๆ ปรากฏว่า พระพุทธศาสนาเข้าสู่ประเทศญี่ปุ่น ประมาณ พ.ศ. ๑๐๙๕ โดยผ่านจีน เกาหลี เข้าสู่ญี่ปุ่น พระเจ้าแผ่นดินประเทศเกาหลีที่ปกครองรัฐคุดารา ซึ่งตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกเฉียงใต้ ได้ส่งสมณะท...

1 2 172
หน้า 1 ของ 172