สื่อธรรมะ

Kusaladharo memorial book
ธรรมประพันธ์

อนุสรณ์งานประชุมเพลิงสรีระสังขาร หลวงปู่ลี กุสสธโร

น้อมบูชาเป็นนิจนิรันดร์ การเกิดขึ้น ตั้งอยู่ และการดับไปนั้นเป็นเรื่องธรรมดาๆ แห่งสังขารทั้งปวง ไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่ เมื่อถึงเวลาไป หมดก็ต้องหมด ถึงเวลาดับก็ต้องดับ ไม่มีผู้ใดสามารถรั้งไว้ได้ แต่...

พุทธศาสนสถาน

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่
วัดไทย

วัดพระธาตุจอมกิตติ เชียงใหม่

วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) บ้านพระธาตุ  ต.แม่แฝก อ.สันทราย จ.เชียงใหม่ วัดพระธาตุจอมกิตติ (วัดพระธาตุดอยกิจจิ) สมัยนั้น กำนันที่นั่นเล่าว่า บนดอยนี้เดิมเป็นที่รกร้าง แต่มีชาวบ้านเห็นเป็นแ...

สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)
สังเขปประวัติพระภิกษุสงฆ์

พระครูญาณทัสสี (หลวงปู่คำดี ปภาโส)

หลวงปู่คำดี ปภาโส ท่านเป็นเกจิอาจารย์กรรมฐานรูปหนึ่ง ซึ่งท่านเป็นลูกศิษย์หลวงปู่มั่น ภูริทตฺโต และอาจารย์สิงห์ ขนฺตยาคโม “หลวงปู่ค...

ฟังธรรม

พระพุทธเจ้า

พระพุทธกิจ ๕ ประการ

ตลอด ๔๕ พรรษาที่พระบรมศาสดาสัมมาสัมพุทธเจ้าได้เผยแผ่พุทธศาสนา พระองค์ได้ปฏิบัติพุทธกิจ ๕ ประการ คือ กิจที่พระพุทธเจ้าทรงกระทำประจำอย่างสม่ำเสมอได้แก่ ปุพฺพณฺเห ปิณฺฑปาตญฺจ คือ เวลาเช้า ทรงเป็นผู้นำหมู...

ความรู้ในพระพุทธศาสนา

ท้าวสักกเทวราช หรือพระอินทร์ อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
บทความวิชาการ

ธรรมสัญลักษณ์สักกเทวราช

๑. บทนำสักกเทวราช มนุษย์รู้จักเทพเจ้าหรือเทวดามาตั้งแต่โบราณกาล ยาวนานเท่ากับการเกิดขึ้นของสังคมมนุษย์ในยุคดึกดำบรรพ์ ในทรรศนะของผู้เขียน มีความเห็นว่าเทพเจ้าหรือเทวดาในยุคแรก ๆ เกิดขึ้นมาจากความไม่มั...

ภาพวาดวรรณกรรมพื้นบ้านยายกับตาปลูกถั่วปลูกงา ที่เชิงบานหน้าต่างในพระอุโบสถ วัดพระเชตุพนวิมลมังคลารามราชวรมหาวิหาร - ภาพโดย พระครูพิมลธรรมภาณ
บทความวิชาการ

ธรรมนิทาน

นิทาน เป็นเรื่องเล่าสืบต่อกันมา เป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นจากเรื่องจริง หรือเรื่องที่ผสมผสานกันระหว่างเรื่องจริงจากประสบการณ์ของผู้เล่าเข้ากับจินตนาการ จุดประสงค์ส่วนใหญ่ในการเล่านิทานเพื่อสร้างความสนุก...

ปกิณกธรรม

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ

คนเราต้องมีสติมีสัมปชัญญะ เช่นว่าวันนี้ฝนจะตกเราก็อย่าไปคิดอะไร มันจะตกมันก็ตก วันนี้แดดมันจะออกก็ให้มันออก ถ้ามันจะตายก็ให้มันตาย ถ้ามันจะอยู่ก็ให้มันอยู่ ทุกอย่างมันจะเป็นยังไงก็ช่างหัวมัน ให้เรามีส...

ความรู้ทั่วไป

กฐินราษฎร์

กฐินราษฎร์ เป็นกฐินที่ประชาชนหรือราษฎรที่เลื่อมใสศรัทธาในพระพุทธศาสนา มีกำลังศรัทธานำผ้ากฐินของตนเองไปทอดถวาย ณ วัดต่างๆ (เว้นไว้แต่วัดหลวงที่กล่าวมาแล้วในกฐินหลวง) การทอดกฐินของราษฎรตั้งแต่อดีตถึงปัจ...

ภาพจิตรกรรมฝาผนังทศชาติชาดก วัดสุวรรณาราม
บทความวิชาการ

พุทธวิธีการสื่อธรรมนิทานในทศชาติชาดก

๑. บทนำ“พุทธวิธีการสื่อธรรมนิทานในทศชาติชาดก” พระพุทธองค์ทรงเป็นครูผู้ยิ่งใหญ่ ดังที่ปราชญ์ได้ถวายพระนามว่าพระบรมศาสดา หรือ บรมครู ซึ่งแปลว่า พระศาสดาผู้ยอดเยี่ยม หรือผู้เป็นยอดของครู ในภาษาบาลีก็มีบท...

1 2 172
หน้า 1 ของ 172